Restauració

Barroc restauracions

Cadira Menjador

Sofà vestíbul

Sofà restaurat de vernís i entapissat amb València d’Armura.

Butaca Abat